Some rồi bắn tinh liên tục vào lồn nữ idol quốc dân

Tắt